Kosten en vergoeding

Een behandeling kost € 45,00.

De rekening kan contant of via overmaking betaald worden, u krijgt na afloop de factuur mee of digitaal toegestuurd, die u bij uw zorgverzekeraar kan declareren/indienen.
Wanneer u aanvullend verzekerd bent, wordt de acupunctuurbehandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering.
Op de website van de beroepsvereniging NWP kunt u een overzicht vinden met de vergoedingen voor acupunctuurbehandelingen per zorgverzekeraar en per aanvullende polis. De vergoeding die u ontvangt van de zorgverzekeraar gaat niet van je eigen risico af.

U heeft geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

Als waarborg voor kwaliteit en bekwaamheid ben ik aangesloten bij
beroepsvereniging NWP en KAB ( voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor zorgaanbieders (Wkkgz) en aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen.).

Lidmaatschapsnummer NWP: P1683

AGB code: 90101366

AGB code praktijk: 90060906